SBS Banská Bystrica Rudlovská 53 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. | GSM: +421 901 90 00 90 Tel./Fax: +421 48 4285251 | PCO: +421/0/904 23 99 54 | Facebook 

SCYLLA SECURITY SERVIS spol. s r.o.
SBS Banská Bystrica

- ochrana majetku
- ochrana majetku, osôb a preprava
- zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
- vypracovanie plánu ochrany
- prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému PCO
- poistenie za škody spôsobené prevádzkovou činnosťou
- vlastná výjazdová skupina
- kvalita a diskrétnosť

Bezpečnostná agentúra SBS Banská Bystrica

Krédo spoločnosti:
Sme bezpečnostná agentúra, a preto riešime potreby zákazníka v oblasti ich bezpečnosti a zabezpečenia ich majetku. Zákazníkov sme rozdelili do skupín podľa druhu činností a podľa potenciálnych rizík, ktorým sú v súvislosti s tým vystavený. Vieme, že potreby a požiadavky zákazníka sú rôzne a tomu sme schopný sa prispôsobiť.
Naša organizácia je plochá, tj. znížili sme počet riadiacich článkov na minimum a presunuli právomoci a zodpovedností bližšie k zákazníkom. Pružne reagujeme na ich požiadavky. V riešení problémov sme operatívny a flexibilný. Jedine tak je riadenie efektívne a účinné.
Zvláštny dôraz kladieme na starostlivosť o svojich zamestnancov, lebo si dobre uvedomujeme, že sú to najdôležitejšie, čím disponujeme. Vďaka kvalitným a školeným zamestnancom, ktorý pri práci používajú nielen oči a uši, ale aj hlavu a srdce, môžeme dosahovať kvalitného a vyrovnaného teamu pracovníkov, ktorý vnímajú plnú zodpovednosť za svoju prácu. Preto vyvíjame školiace programy pre svojich trvalých aj nových zamestnancov a zlepšujeme svoj sociálny program, aby sme zaistili, že naši zamestnanci budú pre zákazníkov skutočnými partnermi.

Základná filozofia spoločnosti:
Základná filozofia bezpečnostnej agentúry SCYLLA je:
- komplexné uspokojovanie všetkých potrieb zákazníkov v oblasti fyzickej ochrany a špeciálnych služieb, a to vo fáze analýzy (teda stanovenia najvhodnejšieho postupu, bezpečnostných systémov a technológií, analýzy potrieb a návrhu systému zaistenia), projektu, vytipovanie vhodných pracovníkov, zaistenia a dlhodobej spolupráce,
- kvalita poskytovaných služieb, kedy každý zamestnanec preberá za svoju prácu pre spoločnosť plnú zodpovednosť.

Ponúkame zaistenie ochrany objektu s využitím našich kmeňových zamestnancov osvedčených pri zaisťovaní tejto a špecificky obdobných činností.
Poskytneme aj náhodné a nepravidelné kontroly zásahovými vozidlami. Naša spoločnosť má plne funkčnú zásahovú jednotku s možnosťou pripojenia na CPO. Vo vozidlách je dvojčlenná posádka, ktorá je ozbrojená a plne spôsobilá na vykonanie zásahu. Garantujeme čas príchodu do 15 minút. Logisticky je výjazd rozložený na stanovište s dosahom 20 km v okolí Banskej Bystrice. Môžeme garantovať čas príchodu. Vekový priemer zamestnancov je okolo 30 rokov. Takto vieme zabezpečiť kvalitnejší výkon strážnej služby.

V súčasnej dobe sme držitelia licencií pre strážnu službu, číslo licencie : PS 001203, ako aj technickú službu číslo licencie : PT 001233

Ochrana objektov

Bezpečnostná agentúra SCYLLA SBS, ponúka ochranu objektov zapojením na Pult centrálnej ochrany. ESZ - CPO

Špeciálne služby

Podporuje špeciálne požiadavky užívateľa. Integrujeme funkčné a technické skúsenosti, agentúry SCYLLA.

Projekčná metodológia

Detailná analýza požiadaviek, kde sa analyzujú požiadavky a vytvorí sa schválená špecifikácia požiadaviek.

Naša kvalifikácia

Garancia kvalitného prevzatia objektu do 48 hodín po podpísaní zmluvy, v prípade nutnosti okamžite.

SCYLLA SECURITY SERVIS spol. s r.o.
SBS Banská Bystrica
Naše referencie, vybratí klienti.

WITTUR Slovakia s.r.o. /Krupina/
PROVIDENT Financial /Ružomberok, Michalovce, B. Bystrica/
FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN
AURIS a.s. /Banská Bystrica/
SECURITAS ČR /Púchov, Trenčín, Považ. Bystrica, Nové Zámky/
Národná diaľničná spoločnosť, a. s./ Bratislava – Jarovce /

VIX Herne /B. Bystrica, Zvolen/
BCF s.r.o. /B. Bystrica/
HADVIČAK s.r.o. /Kamiónová doprava B. Bystrica/
BANCHEM /Veľký Meder, B. Bystrica, Bratislava, N. Zámky/
GIGACOMPUTER s.r.o. /B. Bystrica/
FUGGEROV DVOR /B. Bystrica – Selce/
STAVOPROJEKT a.s.. /B. Bystrica/ Front Office Manager
ONE RADIO /B. Bystrica, Nitra/ /PCO/
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny  BB,LC,BA,
čerpacie stanice SLOVNAFT - TR, BB
SCONTO Nábytok Bratislava

Mapa sídla SCYLLA SECURITY SERVIS spol. s r.o.

Kontaktné údaje SBS Banská Bystrica

SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o.
Slavomír Kapusta riaditeľ           
Rudlovská 53/6550,  974 01  Banská Bystrica
IČO: 46 798 811
DIČ: 2023582561
IČ  DPH: SK2023582561
LICENCIE: PS001203, PT001233
EN ISO 27001:2014 - EN ISO 45001:2018 , CERT - QLK - 009-2018-MS, QLK - 010-2018-MS
GSM: +421 901 90 00 90 Tel./Fax: +421 48 4285251
mail: s.kapusta@scylla.sk
PCO: +421/0/904 23 99 54 +421/0/48 418 0 375
Reg.Office. Banská Bystrica
Reg.No.: 19332/S
District Court: Banská Bystrica

Kontaktný formulár

Please publish modules in offcanvas position.